›  Svářečská škola Ross  »  O nás

Svářečská škola ROSS Roudnice nad Labem

Svářečská škola ROSS vznikla na počátku roku 2002 v Roudnici nad Labem. Jedná se o specializované školící centrum s akreditací TPA CWS ANB pro školení a zkoušky svářečů v ČR. Škola je významným subjektem v oblasti vzdělávání svářečského personálu jak v rámci regionu, tak i v nadregionálním měřítku.

 

Nabízíme

Svým klientům nabízí širokou škálu svářečských kurzů. Jedná se o základní svářečské kurzy dle norem ČSN 05 0705, ČSN EN 9606-1, zaškolení pracovníků a dále pak kurzy k rozšíření kvalifikace o další metody svařování či další druhy svařovaných materiálů. Škola zajišťuje rovněž kurzy k udržení kvalifikace - periodická doškolení a přezkoušení.

Školení probíhá v systému CWS ANB (Česká svářečská společnost) a po úspěšném ukončení kurzů jsou vystaveny svářečské průkazy, osvědčení a certifikáty s celostátní platností.

Odborné zázemí školícího centra je tvořeno zkušeným mezinárodním svářečským technologem IWT a svářečským instruktorem EWP. Všichni školitelé dosahují vysoké profesionální úrovně ve svém oboru a mají rovněž četné zkušenosti se vzděláváním svářečů.

Činnost svářečské školy je motivována snahou o neustálé zlepšování a prosazování moderních přístupů a inovativních řešení. Tento trend lze vysledovat v investicích do vybavení svářečské školy, které je průběžně doplňováno novými zařízeními užívanými jak pro teoretickou výuku, tak pro praktický výcvik.

Zkušenosti

Svářečská škola se také snaží využívat možností programů dotovaných z fondů Evropské unie za účelem zpřístupnění nabízených služeb širší klientele. V současné době je již dvojnásobně úspěšným žadatelem o využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu na realizaci projektů zaměřených na rekvalifikaci osob ohrožených na trhu práce. Kromě realizace vlastních projektů zajišťuje škola svářečské kurzy také pro firmy, které získaly dotaci na tato školení v rámci projektů při ESF.


Zpět