›  Svářečská škola Ross  »  Kurzy a školení

Základní kurzy svařování dle ČSN 050705

Označení Typ školení Rozsah
ZK 111 1.1 obloukové svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou 4 týdny
ZK 131 21 obloukové svařování hliníku tavící se elektrodou v inertním plynu MIG 4 týdny
ZK 135 1.1 obloukové svařování nelegovaných ocelí tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2) 4 týdny
ZK 135 8 obloukové svařování korozivzdorných ocelí tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2) 4 týdny
ZK 141 8 obloukové svařování korozivzdorných ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu TIG 4 týdny
ZK 141 21 obloukové svařování hliníku netavící se elektrodou v inertním plynu TIG 4 týdny
ZK 311 1.1 tavné svařování nelegovaných ocelí kyslíko-acetylenovým plamenem 4 týdny

Certifikace svářeče - přípravné kurzy pro úřední zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1

Metoda Typ školení Rozsah
metoda 111 obloukové svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou 2-4 týdny
metoda 131 obloukové svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou 2-4 týdny
metoda 135 obloukové svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou 2-4 týdny
obloukové svařování jemnozrnných ocelí obalenou elektrodou
obloukové svařování korozivzdorných ocelí obalenou elektrodou
metoda 141 obloukové svařování korozivzdorných ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu TIG 2-4 týdny
obloukové svařování hliníku netavící se elektrodou v inertním plynu TIG
metoda 311 tavné svařování nelegovaných ocelí kyslíko-acetylenovým plamenem 2-4 týdny

 Zaškolení svářečů dle ČSN 050705

Označení Typ školení Rozsah
ZP 311-2 1.1 zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem – nelegované oceli 1 týden
ZP 111-1 1.1 zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou – nelegované oceli 1 týden

ZP 135-11.1

zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu (CO2) tavící se elektrodou – nelegované oceli 1 týden

Peridické doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN 050705

Označení Typ školení Rozsah
ZK/ZP 111 obloukové svařování/stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou 4 hodiny
ZK 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu MIG 4 hodiny
ZK/ZP 135 obloukové svařování/stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu 4 hodiny
ZK/ZP 141 obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu TIG 4 hodiny
ZK/ZP 311 tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem 4 hodiny
ZP 21 1.1 odporové svařování 4 hodiny

Zpět